Nut en noodzaak open gegevensuitwisseling in de zorg

Dit is het tweede deel van de corporate story van MedMij waarin we ingaan op het nut en de noodzaak van open gegevensuitwisseling in de zorg.

Nut en noodzaak gegevensuitwisseling

In 2020 omschreef Marc van Dijk, directeur-bestuurder bij Stichting MedMij, de ontwikkeling van MedMij en het PGO-gebruik als een proces van eerst kruipen, dan lopen, daarna rennen en vervolgens vliegen. Een daarmee een proces van lange adem waar het gebruik ook voor gestimuleerd moet worden. En zo ging vanaf 2020 PGO on Air van start. Het programma bij Patiëntenfederatie Nederland moet PGO’s breder bekend maken en de burger een stem geven.

PGO on Air

De coronaperiode droeg bij aan digitalisering in de zorg. Het nut en de noodzaak werd in een klap helder. Videoconsulten namen een vlucht, en ook andere eHealth-oplossingen werden steeds vaker toegepast. Ook de voordelen van gegevensuitwisseling met open source oplossingen werden steeds duidelijker. En landelijk was een toename zichtbaar van het aantal zorgaanbieders, ICT-leveranciers en diverse samenwerkingsverbanden die gegevensuitwisseling tot stand willen brengen.

Corona en de daaropvolgende vaccinatierondes waren ook aanleiding om in 2021 te starten met een eerste verkenning om het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op te nemen in PGO’s. Vanaf 2024 zullen COVID-vaccinaties inzichtelijk zijn in de PGO.

VIPP-regelingen

De VIPP-regelingen, subsidieregelingen van de overheid, werden in 2017 in het leven geroepen om de uitwisseling tussen patiënt en professional per zorgsector te versnellen.

Het tweede half jaar van 2021 stond voor MedMij in het teken van het grote testtraject voor VIPP OPEN, dit is het versnellingsprogramma om huisartsgegevens te ontsluiten naar de PGO. Samen met de betrokken DVA’s, PGO’s, huisartsen en PGO-gebruikers werd hier hard aan gewerkt. Na een intensieve periode van testen en het vinden van oplossingen, waren eind 2021 de grootste knelpunten opgelost. Op dat moment waren 4.468 huisartspraktijken (zo’n 95%) op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) van MedMij vindbaar. De informatie in de PGO was kloppend én compleet.

Marc van Dijk: “Testen en leren bleek voor alle betrokken partijen een goede formule. Bij VIPP OPEN maar ook bij de andere zorgsectoren. Al zijn er verschillen tussen de uitdagingen van huisartsen en medisch specialisten, waar mogelijk delen we de geleerde lessen en verwerken we oplossingen in het MedMij Afsprakenstelsel.”

Gegevensuitwisseling in het jaar 2022

Begin 2022 kwam de regeling voor VIPP GGZ tot een einde. PGO-gebruikers konden van 30 aangesloten GGZ-instellingen hun medische gegevens ophalen in de PGO. ZN deed ondertussen een oproep aan de politiek voor een PGO-verplichting in de Wegiz. Gegevensuitwisseling via de Wegiz zou dan ook altijd een koppeling moeten hebben met de PGO’s van zorggebruikers. Dit zou ervoor zorgen dat zorggebruikers altijd inzage in gegevensuitwisselingen tussen hun behandelaren hebben. ZN acht de Wegiz een uitgelezen kans het recht op inzage door zorggebruikers en de uitwisseling daarvan te borgen.

Met de toename van de kwaliteit van de uitwisselingen werd begin 2022 het kwalificatie- en acceptatietraject verbeterd en zo ontstond een herzien validatieproces.

Ook een ander vraagstuk werd onderwerp van gesprek. Het PGO-gebruik nam toe maar strenge eisen op het gebied van authenticatie en het veilig ophalen van gegevens zorgden ervoor dat er discussie ontstond over toegankelijkheid versus gebruiksvriendelijkheid. Beide zijn essentieel om grootschalig gebruik van PGO’s op gang te brengen.

Marc van Dijk: “Gegevensuitwisseling moet uiterst veilig zijn en de opgehaalde gegevens in de PGO ook. Tegelijkertijd willen we borgen dat het inlogproces niet ingewikkelder is dan nodig. Dat blijkt soms een lastige combinatie. We willen dit graag vergemakkelijken samen met onze partners. Hierin zijn we ook afhankelijk zijn van wet- en regelgeving.”

Verder lezen?

De belangrijkste mijlpalen van MedMij vind je hier.

Lees hier Deel 1 – Geschiedenis MedMij tot en met 2021

Lees hier Deel 3 – Gebruikerservaringen PGO’s noodzakelijk voor verbeteringen 

Lees hier Deel 4 – Toekomst van MedMij