Zes zelfstandige klinieken kunnen gegevens met PGO’s uitwisselen

Nieuws30 september 2021
Zes zelfstandige klinieken hebben versneld module 1 van de VIPP 5-regeling succesvol afgerond. Deze koplopers kunnen gegevens uitwisselen met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) conform het MedMij Afsprakenstelsel.

Ruim 200 instellingen doen mee aan de VIPP 5-subsidieregeling. Dit zijn ziekenhuizen, klinieken, categorale instellingen, UMC’s en audiologische centra. De regeling bestaat uit drie modules waarbij voor de verplichte module 1 de instelling digitaal gegevens beschikbaar moet kunnen stellen aan de PGO van de patiënt. Dat betekent dat ruim 200 ziekenhuizen en klinieken voor 30 september 2022 aansluiten op MedMij.

Zes versnellers

Zes klinieken gingen de uitdaging aan om al in 2021 op MedMij aan te sluiten door te kiezen voor de versnellingsroute. De versnellers hebben in een periode van 30 dagen een gebruikspercentage van minimaal 5 procent gerealiseerd. Met andere woorden: minstens 5 procent van de patiënten/cliënten van deze klinieken hebben gegevens opgehaald in een PGO. Alle zes de klinieken (Stichting Reumazorg Zuid West Nederland, MI Care/ Stichting Aratame, CIR revalidatie, Women’s Healthcare Centre, Stichting Dermaclinic Buitenveldert, Stichting DermaZuid) slaagden daar ruimschoots in.

Een eigen PGO geeft patiënten de mogelijkheid hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners in te zien en zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid. Doordat patiënten goed voorbereid en geïnformeerd bij de arts komen, wordt het consult effectiever ingezet en komt er meer tijd vrij voor begeleiding van de patiënt.

Verbind.MedMij

MedMij was nauw betrokken bij CIR revalidatie. Daar werd het nieuwe concept Verbind.MedMij voor het eerst als pilot in de praktijk getoetst. Het concept werkt als volgt: meteen na afloop van het consult of de behandeling geeft de zorgverlener een kaartje aan de patiënt met daarop een QR-code. Deze QR-code is uniek voor deze zorgaanbieder. Door het scannen van die code gaat de patiënt naar een algemene webpagina van MedMij. Op deze pagina kan de patiënt zijn of haar PGO selecteren en daarmee direct bij de juiste zorgaanbieder de gegevens ophalen. Of – wanneer de patiënt nog geen PGO heeft – vindt hij op dezelfde pagina achtergrondinformatie over PGO’s en kan hij een persoonlijke gezondheidsomgeving met MedMij-label uit een lijst kiezen. Na het aanmaken van een account kan ook dan de patiënt direct de gegevens bij deze zorgaanbieder ophalen.

CIR revalidatie haalde op deze manier ruimschoots de doelstelling. MedMij ontwikkelt het concept momenteel door, zodat op korte termijn een grotere uitrol mogelijk is.

Huisartsen, GGZ en ziekenhuizen

MedMij is ook druk bezig met het aansluiten van bijna 5.000 huisartsen en vanaf dit najaar volgen zo’n 90 GGZ-instellingen. Vanaf begin volgend jaar zullen de ziekenhuizen worden aangesloten op MedMij. Zo kunnen patiënten en cliënten steeds meer gegevens in hun PGO verzamelen.