Wegiz moet zorgen voor digitale verbondenheid in de zorg

Nieuws18 april 2023

Vandaag was een belangrijke dag voor Stichting MedMij en iedere andere partij die betrokken is bij gegevensontsluiting richting PGO’s. De Eerste Kamer heeft vanmiddag unaniem het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aangenomen, inclusief het amendement over uitwisseling richting persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

Digitale verbondenheid

VWS-minister Ernst Kuipers zei in september 2022: ‘Met deze wet gaan we ervoor zorgen dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen. Op naar meer digitale verbondenheid in de zorg!’

Amendement

Met het amendement over PGO’s is er aan de Wegiz iets extra’s toegevoegd, namelijk het regelen van de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverlener en de persoonlijke gezondheidsomgeving van hun patiënten/cliënten. Hierbij werd al gesteld dat het MedMij Afsprakenstelsel kan dienen als veilig en betrouwbaar stelsel voor die uitwisseling.

Gegevensontsluiting richting PGO’s

De minister heeft eerder ook gezegd dat hij groot belang hecht aan goed functionerende PGO’s, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, en gaat onderzoeken hoe de gegevensontsluiting naar PGO’s minder vrijblijvend kan worden gemaakt. En dat het belangrijk is om per uitwisseling te kunnen bepalen hoe de verplichting om via een PGO te kunnen ontsluiten tot stand moet komen.

Nationale Visie

In de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel dat onlangs door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd, is het uitgangspunt dat medische gegevens beschikbaar moeten zijn voor burgers, patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, onderzoekers en beleidsmedewerkers om te gebruiken voor gezondheid, preventie en/of zorg. Stichting MedMij vervult met het afsprakenstelsel een sleutelrol hierin, waarbij de PGO het middel is om hieraan tegemoet te komen.

Stip op de horizon

Wij willen de komende jaren graag een bijdrage blijven leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de (digitale) uitdagingen in de zorg aan te kunnen. Hiervoor moet nog veel werk worden verricht maar ons doel om iedere burger in Nederland die dat wil regie te laten krijgen over diens eigen gezondheidsgegevens via een PGO is de stip op de horizon.