Succesvolle test op aanvullende ketenmonitoring en -logging

Nieuws09 oktober 2023

PROVES organiseerde, in opdracht van Stichting MedMij, op 15 september 2023 een hackathon op het thema ‘Ketenmonitoring en logging’. Aanvullende ketenmonitoring en -logging zijn belangrijke onderdelen van release 2.0 van het MedMij Afsprakenstelsel. Hiermee wil MedMij de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling verhogen. Tijdens de hackathon testten DVP- en DVA-leveranciers de gehele keten en de wijze waarop uitwisselingen worden gelogd. Aan het einde van de dag waren alle deelnemers erin geslaagd logberichten te sturen naar het logcomponent van MedMij Beheer en vervolgens een bevestiging ontvingen. Een mooi resultaat.

Vanaf de verplichtstelling 28 november van release 2.0 van het MedMij Afsprakenstelsel moeten alle deelnemers aanvullende logging van uitwisselingen aanleveren. Het gaat hier niet om patiëntgegevens maar puur om anonieme metadata van de uitwisseling zelf. Het uniformeren, verzamelen en loggen van verstoringen op één centrale locatie binnen MedMij is nodig om zo problemen in de uitwisseling sneller te identificeren en op te lossen.

Pilotfase

Tijdens de hackathon waren er zes MedMij-deelnemers aanwezig en wel Carepoint, Curavista, Digi.me, HINQ en Zodos. Afgevaardigden van Itzos liepen rond om vragen van deelnemers over het benodigde koppelvlak te beantwoorden. Ter voorbereiding op de testdag konden alle deelnemers al tijdens de pilotfase hun input aanleveren op technische specificaties van de berichten en het koppelvlak. Dit leidde tot enkele wijzigingen in de specificaties.

Bevindingen

Op de dag van de hackathon zelf kwamen ook enkele issues naar voren. Zo vonden deelnemers typfouten in de technische specificaties en bleek op enkele punten het taalgebruik inconsequent. In de huidige specificaties op ‘Ketenmonitoring en -logging’ in het MedMij Afsprakenstelsel wordt Nederlands en Engels door elkaar gebruikt. Deze bevindingen en benodigde aanpassingen worden door het beheerteam van MedMij de komende periode verwerkt en verduidelijkt waar nodig. Ondertussen gaan de MedMij-deelnemers verder met het inbouwen en testen van de technische specificaties.

Conclusie

Ondanks de issues was de overall conclusie van de deelnemers dat het monitoren en loggen goed ging. De samenwerking verliep soepel en er zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van gegevensuitwisseling en het MedMij Afsprakenstelsel. Zo zei een van de deelnemers: “Normaal duurt dit testen drie à vier dagen, nu hebben we het binnen 5 minuten geregeld.”

Note: Met de pilot en hackathon ondersteunt PROVES in opdracht van Stichting MedMij MedMij-deelnemers in het beproeven van ketenmonitoring en logging in een testomgeving voordat release 2.0 live gaat op 28 november 2023.