Factsheet Stakeholderanalyse stappenplan

Factsheets01 september 2021

Hier kun je het Factsheet Stakeholderanalyse bekijken en downloaden.

In dit factsheet lees je meer over:

 • het in kaart brengen van stakeholders
 • de stakeholderanalyse
 • stap 1. maak een lijst van alle stakeholders
 • stap 2. invullen werkdocument voor elke stakeholder
 • stap 3. belangen en houding per stakeholder
 • stap 4. rollen en strategieën per stakeholder
 • stap 5. te nemen acties per stakeholder
 • voorbeeld stakeholderanalyse

In kaart brengen stakeholders

Aansluiten bij MedMij en het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) door patiënten raakt veel
verschillende stakeholders. Denk hierbij aan:

 • ICT-leveranciers van zorginstellingen
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverleners
 • Patiënten
 • PGO-leveranciers.

Bij impactvolle veranderingen is commitment en een bepaalde betrokkenheid cruciaal. Tegelijkertijd kun je niet iedereen betrekken.

Hoe pak je dit aan?

De stakeholderanalyse

Deze stakeholderanalyse helpt je daarbij. De methode helpt teams die werken aan implementaties en andere trajecten rondom aansluiten bij MedMij om inzicht te krijgen in de stakeholders die betrokken zijn of geraakt worden door het traject.
Daarnaast krijgen teams hiermee inzicht welke positie en mate van betrokkenheid gewenst is voor de diverse stakeholders. Ook ondersteunt het bij het formuleren van een effectieve strategie om per stakeholder de positie te beïnvloeden.

De Stakeholderanalyse bestaat uit twee documenten:

Dit document (Stakeholderanalyse-werkdocument) waarin we toelichten uit welke onderdelen de analyse bestaat – een werkdocument met een lege tabel die je zelf kunt invullen en een uitgewerkte casus als voorbeeld.

STAP 1. maak een lijst van alle stakeholders

Maak met je hele team een lijst van alle stakeholders. Met wie heeft iedereen contact? Welke organisaties worden geraakt met het traject? Neem rustig de tijd om ze allemaal te verzamelen. Waarschijnlijk vergeet je er een aantal, dat geeft niet. Blijf de stakeholders aanvullen, zowel tijdens het maken van de analyse als daarna. Je kunt ook beginnen met het benoemen van een aantal thema’s of groepen stakeholders. Dat is handig wanneer je heel veel stakeholders hebt. Per thema of groep benoem je vervolgens alle stakeholders. Vergeet niet de stakeholders die niet direct bij een thema of binnen een groep passen!

STAP 2. invullen werkdocument voor elke stakeholder

Vul voor elke stakeholder de eerste vier kolommen uit het werkdocument in.

STAP 3. belangen en houding per stakeholder

Plaats elke stakeholder in de figuur hiernaast. Geef deze ook gelijk een kleur mee: Groen is een positieve houding, zwart of wit is een neutrale houding en rood een negatieve houding ten aanzien van het traject.

STAP 4. rollen en strategieën per stakeholder

In deze stap zijn de rollen en strategieën toegevoegd. Beïnvloeder, sleutelfiguur, toeschouwer en geïnteresseerde zijn de rollen van de stakeholders in jouw traject. Tevreden houden, nauw betrekken, monitoren en informeren zijn de manieren van betrekken.

STAP 5. te nemen acties per stakeholder

Vul met de positie en informatie uit het figuur de rest van de tabel in.

TIP 1: Blijf denken vanuit de huidige situatie en dus niet de gewenste situatie.
Je kunt er ook twee maken: 1. Huidige situatie 2. Gewenste situatie

TIP 2: Herhaal de stakeholderanalyse regelmatig om je traject en strategie te evalueren.