Primeur: patiënten van Ksyos kunnen gegevens verzamelen in zelfgekozen PGO

Nieuws23 november 2020
‘Doe mee met MedMij, ontsluit data naar patiënten en wacht vooral niet af.’ Deze oproep deed het ministerie van VWS onlangs aan alle zorgaanbieders van Nederland. Ksyos, een zorginstelling die jaarlijks zorg ‘digitaal dichtbij’ levert aan bijna 150.000 patiënten, heeft deze aansporing niet nodig. Onlangs ontving de eerste patiënt zijn gegevens veilig in zijn PGO. Een primeur.

Ksyos is de eerste zorgaanbieder die gegevens uitwisselt met de persoonlijke gezondheidsomgeving van een patiënt buiten een zogenoemde gecontroleerde livegang. In zo’n GLG brengt MedMij het afsprakenstelsel in een gecontroleerde omgeving en met een geselecteerde groep patiënten in praktijk. Maar Ksyos heeft intussen zijn eigen ICT-systeem klaargemaakt voor MedMij en is ‘gewoon’ live gegaan. De eerste patiënt ontving onlangs zijn gegevens in een PDF/A-document in zijn zelfgekozen PGO.

Zorg dichtbij

Ksyos is geen zorginstelling waar je als patiënt naartoe gaat, zoals een ziekenhuis of huisarts. Nee, deze zorgaanbieder richt de zorg ‘digital first’ in, en ziet haar patiënten zoveel mogelijk online óf dicht bij huis, en werkt samen met bijvoorbeeld het gezondheidscentrum en de optometrist in de buurt.

Hoe dat werkt? De huisarts verwijst de patiënt naar Ksyos. Diagnostiek zoals een slaaponderzoek of ECG wordt door de zorgverlener bij de patiënt in de buurt, bijvoorbeeld de huisarts of optometrist, of door de patiënt zelf thuis gedaan. De medisch specialist van Ksyos bekijkt alle informatie op het eigen platform, stelt een diagnose en maakt, indien nodig, een behandelplan.

Patiënten kunnen bij Ksyos terecht voor medisch specialistische zorg voor niet-complexe klachten op het gebied van cardiologie, GGZ, dermatologie, oogheelkunde, slaapgeneeskunde en longgeneeskunde. Zonder wachttijd, en dichtbij huis of zelfs thuis. De patiënt kan zelf zijn diagnose en behandeling inzien via MijnKsyos. En sinds kort kunnen de gezondheidsgegevens dus ook worden verstuurd naar een PGO.

En wat Ksyos betreft blijft het niet bij die ene patiënt. ‘Als innovatieve zorginstelling zetten we vol in op online samenwerken aan gezondheid tussen zorgverleners én patiënten’, zegt product owner Job van der Heijden.. ‘We vinden het belangrijk dat patiënten zelf actief werken aan hun gezondheid, en controle hebben over hun eigen gegevens. Dankzij MedMij kunnen patiënten hun medische gegevens ook veilig delen met andere zorgverleners.’

Grote verandering

Marc van Dijk, algemeen manager van stichting MedMij, is blij met een voorloper als Ksyos. ‘MedMij is bezig met een grote verandering in de zorg’, aldus Van Dijk. ‘Een enorme opdracht die wij niet alleen kunnen doen. Wij scheppen de randvoorwaarden en bieden hulp waar nodig. Maar wat we nodig hebben om de verandering te versnellen, zijn zorgaanbieders die hun nek durven uit te steken. Daarom ben ik heel blij dat Ksyos er al klaar voor is en dat er een groot aantal patiënten zijn die hun gegevens kunnen verzamelen in een PGO.’