Onderzoek: PGO kan ouderen en ‘helpende handen’ verlichting geven bij administratieve lasten

Nieuws05 april 2019

Voor ouderen en hun mantelzorgers kan het inzetten van PGO’s verlichting geven van administratieve lasten, concludeert Nictiz in het onderzoek Helpende handen.

Ouderen wonen steeds langer thuis. Daarbij krijgen ze vaak hulp en ondersteuning van familie, vrienden (helpende handen) en zorgprofessionals. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en de complexiteit ervan toe. Dankzij ontwikkelingen op het vlak van e-health zijn er extra mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Bijvoorbeeld via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens, staat in het onderzoeksrapport, dat is uitgevoerd in samenwerking met het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De onderzoeksdoelgroep geeft aan meer gebaat te zijn bij het krijgen van inzicht in de dagelijkse verzorging van een oudere. Dergelijke, praktische informatie wordt nu digitaal versnipperd vastgelegd of helemaal niet genoteerd. Bovendien is de informatie niet voor iedereen toegankelijk. Een toepassing in een PGO die de communicatie tussen helpende handen en professionals vergemakkelijkt, is zeer gewenst.

Ook concluderen de onderzoekers dat voor ouderen en helpende handen het inzetten van PGO’s echt verlichting kan geven van administratieve lasten. Voorwaarde is wel dat er moet worden bekeken waar echt behoefte aan is binnen een PGO en het gebruik moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.

Hiermee is opnieuw aangetoond dat PGO’s van toegevoegde waarde kunnen zijn in het zorgproces. MedMij streeft ernaar dat persoonlijke gezondheidsomgevingen een prominente plek gaan innemen in de Nederlandse zorg. In 2020 kan iedereen die dat wil, kosteloos gebruik maken van een PGO met het MedMij-label. Daarmee kan je veilig en vertrouwd je gezondheidsgegevens – die nu nog liggen opgeslagen bij verschillende zorgaanbieders – verzamelen, beheren en delen.