Onderzoek naar PoC ‘Langdurige Toestemmingen’ afgerond

Nieuws16 mei 2023

MedMij en MedElkaar willen het inlogproces voor het uitwisselen van gegevens (van en naar de PGO) gebruiksvriendelijker maken voor burgers. PROVES, onderdeel van VZVZ, kreeg daarom de opdracht in een Proof of Concept (PoC) het concept ‘Langdurige Toestemmingen’ te beproeven. Door langdurig toestemming te geven voor het ophalen van gegevens hoef je als PGO-gebruiker niet elke keer opnieuw in te loggen. Uit de eindrapportage van de PoC ‘Langdurige Toestemmingen’ blijkt dat het geven van langdurige toestemming inderdaad potentie heeft om het gebruiksgemak te verhogen, mits alle stappen voor het geven van de toestemming simpel en duidelijk zijn.   

Huidige situatie

Toestemmingen worden in release 1.6.0, de huidige verplichte versie van het MedMij Afsprakenstelsel, voor de duur van 15 minuten gegeven. Hierdoor moet een PGO-gebruiker iedere keer dat hij gegevens wil verzamelen (of delen) opnieuw het inlogproces door, inclusief identificatie en authenticatie met DigiD. Een van de aangedragen oplossingen hiervoor is het geven van langdurige toestemming.

Langdurige toestemming

Met het concept ‘Langdurige Toestemmingen’ legt de PGO-gebruiker voor langere tijd de toestemming vast. Dit betekent dat een zorgaanbieder voor een langere periode gegevens mag uitwisselen naar de PGO en dat de gebruiker minder vaak hoeft in te loggen met DigiD. MedMij heeft hiervoor eerder technische ontwerpen gemaakt. Deze technische ontwerpen zijn nu in de PoC ‘Langdurige Toestemmingen’ door PROVES functioneel beproefd met eindgebruikers. Daarbij is onderzocht wat een gebruiksvriendelijke opbouw van PGO- en DVA-schermen is voor PGO-gebruikers en wat eventuele verbetervoorstellen zijn.

Opzet onderzoek

PROVES voerde de Proof of Concept (PoC) samen uit met de Patiëntenfederatie, VIPP Babyconnect, MedMij en een UX-expert. Dit deden ze aan de hand van verschillende werksessies, te weten:

  • Een kick-off & ontwerpsessie: de Patiëntenfederatie, Babyconnect en MedMij stelden gezamenlijk een gebruiksvriendelijk ontwerp op voor een gebruikersreis. Ze identificeerden en prioriteerden gewenste functionaliteiten en de UX-expert verwerkte deze gebruikersreis vervolgens in klikbare mock-ups, of te wel voorbeeldschermen.
  • Een reviewsessie: Tijdens deze sessie evalueerden alle partijen de opgestelde mock-up schermen. De UX-expert verwerkte de input vervolgens.
  • Een sessie met PGO-gebruikers: In een laatste sessie beoordeelden vier PGO-gebruikers de voorgestelde gebruikersreis en bijbehorende mock-up schermen. Daarnaast vulden zij een online vragenlijst in. De resultaten uit deze sessie zijn meegenomen in een laatste versie van de ontwerpschermen.

Belangrijkste bevindingen

De input uit alle drie werksessies leidde tot twaalf bevindingen over het concept ‘Langdurige Toestemmingen’. De twee belangrijkste bevindingen zijn:

  • De PGO-gebruikers vinden dat ze in de voorgestelde gebruikersreis veel stappen moeten doorlopen en veel vragen moeten beantwoorden om langdurige toestemming te kunnen geven.
  • De PGO-gebruikers vinden de vragen die ze moeten beantwoorden bij het geven van langdurige toestemming complex. Veel termen zijn lastig te begrijpen of kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

Vervolgstappen

Stichting MedMij wil tegemoetkomen aan de feedback van gebruikers om het authenticatie- en toestemmingsproces te versimpelen. Daarom is een versimpelde versie van de gebruikersreis uit deze PoC doorgevoerd in release 2.0 op 9 mei 2023 waarin Langdurige Toestemmingen voor het eerst is gepubliceerd. Het concept Langdurige Toestemmingen wordt verplicht gesteld bij release 3.0 in oktober 2023.

Daarnaast wil Stichting MedMij het verlenen van toestemmingen op termijn verder vergemakkelijken. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het geven van toestemming voor meerdere (zorg)aanbieders tegelijkertijd en het gebruik van een persoonsidentiteit in de PGO zelf.

Download Eindrapportage PoC Langdurige Toestemmingen van de PoC Langdurige Toestemmingen.

Download de voorgestelde gebruikersreis Langdurige Toestemmingen voor Langdurige Toestemmingen