MedElkaar-update maart 2024

MedElkaar19 maart 2024

In 2021 werden de eerste uitwisselingen tussen zorgaanbieders en PGO’s in de praktijk mogelijk. Uit gebruikerservaringen en ervaringen van alle ketenpartners bleek dat er verbeteringen nodig waren. Stichting MedMij, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland startten gezamenlijk het overkoepelend actieplan MedElkaar om zo PGO-implementatie te verbeteren.

Aan de hand van acht bouwblokken hebben we de afgelopen twee jaar gezamenlijk gekeken naar oplossingen voor belangrijkste knelpunten. Het resultaat is de lancering van een plan van aanpak van Mijngezondheidsoverzicht vanuit het ministerie van VWS. Het plan betreft:

  • De ontwikkeling van een vertrouwde authenticatiedienst die het mogelijk dat een burger met één keer inloggen in een PGO toegang heeft tot al zijn of haar medische gegevens van zorgverleners aangesloten op MedMij.
  • De introductie van een generieke inzagefunctie, die zorg voor gebundelde gezondheidsinformatie in Mijngezondheidsoverzicht. De overheid ziet dit als een stap op weg naar non-concurrentiële databeschikbaarheid van een zo compleet mogelijke set gezondheidsgegevens voor burgers.

Dit betekent ook het einde van het samenwerkingsverband MedElkaar. Het ministerie van VWS zal de regie voor bovengenoemde doelen op zich nemen.