Livegang bij DermaZuid: BgZ en Documenten succesvol opgehaald in PGO’s

Nieuws26 januari 2022

De gecontroleerde livegang (GLG) bij DermaZuid – een zelfstandige kliniek in Maastricht waar huidaandoeningen behandeld worden – is succesvol afgerond. DermaZuid is een van de eerste zorginstellingen in Nederland die de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Documenten uitwisselt conform MedMij.

De BgZ is een set met relevante gegevens zoals medicatiegegevens, labuitslagen, allergieën en vaccinaties. Daarnaast konden patiënten ook de brieven van de zorginstelling digitaal nog eens teruglezen via de gegevensdienst Documenten. Gebruikers konden al deze gegevens bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bij de livegang waren drie PGO’s betrokken: Drimpy, Digeketen en Zodos, waarbij Drimpy tevens de rol van DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) vervulde.

Gebruikerservaringen op een rij

In een GLG worden echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van een geselecteerde groep patiënten uitgewisseld op de MedMij-manier. MedMij werkt hierbij samen met PROVES, een programma dat de werking van MedMij in de praktijk toetst. Inmiddels is de gecontroleerde livegang afgelopen en zijn de belangrijkste gebruikerservaringen op een rij gezet:

  • Enthousiasme over PGO’s bij zorgverleners is voor patiënten een belangrijke reden om een PGO te gebruiken. De meeste aanmeldingen volgden uit een persoonlijke uitnodiging van een betrokken, enthousiaste zorgverlener. Dit kan de specialist zijn, maar denk ook aan de baliemedewerker of POH’er.
  • Er is behoefte aan heldere en voldoende informatie over wat een PGO is, wat je ermee kunt en wat MedMij inhoudt. Dit schept vertrouwen bij de patiënt.
  • Digitale vaardigheid van patiënt een belangrijk aandachtspunt. 81 patiënten gaven aan interesse te hebben om deel te nemen. Toch heeft uiteindelijk minder dan de helft daadwerkelijk een PGO-account aangemaakt. Redenen om geen PGO-account aan te maken waren onder andere: een ingewikkelde procedure van registreren en inloggen bij de PGO én het gebruik van DigiD bij het ophalen van gegevens.
  • Meer gegevens leidt tot meer gebruik van PGO’s. Patiënten die meededen aan de GLG gaven aan dat zij vaker een PGO zouden gebruiken, wanneer er meer gegevens beschikbaar komen.

Alle ervaringen en bevindingen teruglezen van de gecontroleerde livegang bij DermaZuid?

Download dan hieronder de eindrapportage:

Eindrapportage PROVES-MedMij-GLG DermaZuid