Landelijke primeur voor Reumazorg ZWN na succesvolle gegevensuitwisseling

Nieuws29 april 2021

Reumazorg ZWN wisselt als eerste zelfstandige kliniek in Nederland de Basisgegevensset Zorg uit met een PGO via het MedMij Afsprakenstelsel. Een mooie stap voorwaarts op het gebied van regie voor de patiënt en gezamenlijke besluitvorming. Reumazorg ZWN biedt vanuit elf specialistische reumacentra zorg en ondersteuning aan meer dan 11.000 patiënten.

Regie voeren

Het in gebruik nemen van een PGO kan grote voordelen opleveren voor chronische reumapatiënten. Patiënten hebben overzicht in ziekteverloop, medicatie en alle onderzoeken en behandelingen van verschillende zorgverleners. Tegelijkertijd houden patiënten beheer en controle doordat ze medische gegevens op kunnen halen en op termijn informatie kunnen uitwisselen met de zorgverlener, wat hen kan ondersteu­nen in meer regie te voeren over hun gezondheid.

Passende behandeling
Dankzij meer inzicht in de gezondheidsgegevens voelen patiënten zich ondersteund en verantwoordelijk voor hun gezondheid. Drs. Josien Veris, bestuursvoorzitter van Reumazorg ZWN: “De informatie uit de PGO helpt patiënten bij de voorbereiding op het spreekuur, waardoor zij beter in gezamenlijkheid met onze artsen tot de best passende behandeling kunnen komen.” Doordat patiënten goed voorbereid en geïnformeerd bij de arts komen, wordt het consult effectiever ingezet en komt er meer tijd vrij voor begeleiding voor de patiënt.

De eerste gegevensuitwisseling van Reumazorg ZWN verliep via de PGO Patients Know Best van ICT-leverancier CarePoint. Er werd gebruikgemaakt van de diensten van EPD-leverancier MI Consultancy en adviesbureau InoCare. Er zijn op dit moment 34 PGO’s met MedMij-label, waar Patients Know Best er één van is.