Jaarrekeningen, bestuursverslagen en activiteitenverslagen

Rapportages21 maart 2022

Stichting MedMij legt verantwoording over haar activiteiten en uitgaven af in de jaarrekening, het bestuursverslag en het activiteitenverslag. De stukken zijn openbaar en opvraagbaar via info@medmij.nl.

  • Jaarrekening Stichting MedMij 2020 en 2021
  • Bestuursverslag Stichting MedMij 2020 en 2021
  • Activiteitenverslag Stichting MedMij 2020 en 2021