Jaarrekeningen, bestuursverslagen en activiteitenverslagen

Rapportages21 maart 2022

Stichting MedMij legt verantwoording over haar activiteiten en uitgaven af in de jaarrekening, het bestuursverslag en het activiteitenverslag. De stukken zijn openbaar en opvraagbaar via info@medmij.nl.

Over 2020:

  • Jaarrekening Stichting MedMij 2020
  • Bestuursverslag Stichting MedMij 2020
  • Activiteitenverslag Stichting MedMij 2020