Itzos nieuwe DVZA-deelnemer

Nieuws09 juli 2021

ICT-leverancier Itzos heeft als negentiende DVZA het MedMij-label behaald. Itzos kan nu als gecertificeerd Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) diensten aan zorgaanbieders aanbieden. Daarmee is opnieuw een stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en PGO’s.

Itzos kwalificeerde zich voor de gegevensdienst Basisgegevens GGZ. De nieuwe MedMij-deelnemer kreeg hierbij hulp van bronsysteem Medicore ECD van Tenzinger. Asterisque behaalde in 2019 als eerste het DVZA-label. Daarna volgden LSP+, Trompbx, Ksyos, Zorgdoc, Hinq, DXC Technology, Open HealthHub, ChipSoft, Enovation, Nexus Nederland, Code24, RZCC, MI Consultancy, Zorg Service Groep en onlangs Drimpy en CompuGroup Medical. Itzos voegt zich nu dus bij dit rijtje.