Iedereen heeft recht op elektronisch afschrift van medisch dossier

Nieuws01 juli 2020
Vanaf 1 juli 2020 zijn enkele nieuwe bepalingen van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking getreden. Dat betekent dat iedereen vanaf deze datum recht heeft op gratis elektronische inzage én een elektronisch afschrift van zijn of haar medisch dossier.

De wet stelt geen eisen aan de vorm waarin elektronische inzage of afgifte wordt verleend. Daarin zijn zorgverleners vrij. Een elektronisch afschrift kan dus bijvoorbeeld ook via beveiligde e-mail worden verstrekt.

Binnen niet al te lange tijd zullen persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) met het MedMij-label een handig, overzichtelijk en veilig middel zijn om een elektronisch afschrift van je gezondheidsgegevens op te vragen.

Een PGO is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kunt houden en actief aan de slag kunt gaan met je gezondheid. Met een PGO kun je al jouw gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker.

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgprofessionals. MedMij maakt spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. Alleen organisaties die aantoonbaar aan deze spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op apps, websites of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zie je het label bij je arts of andere gezondheidsprofessionals. Dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Dit jaar gaat MedMij op verschillende plekken in Nederland ‘gecontroleerd’ live. Groepen geselecteerde patiënten gaan echte gezondheidsgegevens uitwisselen tussen een geselecteerde zorgverlener en een PGO. De ervaringen worden gebruikt bij de grote, landelijke uitrol van MedMij.

Het doel is dat op den duur iedere Nederlander die dat wil, kosteloos kan beschikken over een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving.

Meer informatie over de Wabvpz?

Bekijk dan het juridische factsheet van het ministerie van VWS en de factsheet van Patiëntenfederatie Nederland.