Beter onthouden met PGO’s

Nieuws29 november 2022

Veel ziekenhuizen en zelfstandige medische klinieken werken op dit moment aan het behalen van de 5%-norm van VIPP 5 voor het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) door patiënten en cliënten. Waarschijnlijk wordt er binnen je instelling op verschillende manieren aandacht aan en uitleg over PGO’s gegeven. Lukt het patiënten informatie die zij over PGO’s ontvangen beter te onthouden? En is het voldoende om daadwerkelijk een PGO te gaan gebruiken?

De Vergeetcurve van Ebbinghaus

Hermann Ebbinghaus, een Duitse psycholoog uit de vorige eeuw, was de grondlegger van de klassieke vergeetcurve – de Vergeetcurve van Ebbinghaus. Nog steeds wordt de curve als een handig hulpmiddel gebruikt binnen het onderwijs voor het onthouden van informatie. In dit artikel slaan we een brug tussen het onthouden van zorginformatie en het bewaren van medische gegevens in een PGO.

De vergeetcurve geeft inzicht in hoe snel nieuwe informatie verloren gaat. Die informatie verdwijnt uit je werkgeheugen (niet uit je kortetermijngeheugen). Je vergeet eerst snel heel veel informatie, daarna vergeet je steeds langzamer en minder informatie.

In de zorgcontext betekent dit dat mensen informatie die vaak als nutteloos wordt ervaren (het aantal auto’s op het parkeerterrein of het merk van de computer van de arts) veel sneller vergeten (dan is de curve dus veel dieper). Bij zinvolle informatie, of informatie die als emotioneel belangrijk wordt ervaren, blijft de curve hoger. Je kunt dus stellen dat wat je als arts aan je patiënt of cliënt over zijn of haar gezondheid vertelt meestal wél langer blijft ‘hangen’. Dat is ook logisch.

Toen de rijksoverheid begon met de BOB-campagne sloeg deze niet meteen aan bij het grote publiek. Door herhaling, ludieke filmpjes en gratis sleutelhangers met de letters BOB werd de boodschap uiteindelijk in ons brein ingeprent: neem, als je gedronken hebt, geen deel aan het verkeer als bestuurder.

Nu de stap naar PGO’s. Wanneer de overheid, Patiëntenfederatie Nederland en/of Stichting MedMij communiceren over het nut en de noodzaak van een PGO, reikt de kracht van die boodschap en vooral hoelang deze in ons geheugen blijft nog niet zo heel ver. PGO’s zijn nieuw en we konden tot nu toe altijd zonder. Zie ook het voorbeeld van de BOB-campagne in het kader.

Beter onthouden met PGO’s

Met meer grip op hun gezondheidsgegevens zijn mensen in staat de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Wanneer die informatie voorzien is van context en betekenis, levert dat ook een bijdrage aan de dingen die mensen zelf kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, op een veilige en betrouwbare manier over de eigen medische gegevens kan beschikken.

De belangrijkste voordelen van PGO’s voor jou als zorgverlener op een rij:

 • Je patiënten zijn beter op de hoogte over hun gezondheid en komen daardoor beter voorbereid naar een consult.
 • Je krijgt meer informatie over de sociale context en ervaringen van je patiënten, onder meer doordat patiënten zelfmetingen en andere informatie vanuit hun PGO met je kunnen delen.
 • Een deel van de administratieve taken kan (vooraf) via een PGO afgehandeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van vragenlijsten.

Kortom: je voert betere gesprekken met je patiënten wanneer zij een PGO gebruiken. Zo kun je passende en zelfs betere zorg bieden.

Informatie voor zorggebruikers

Voor je patiënten, oftewel de zorggebruikers is op onze website https://medmij.nl/zorggebruikers/ en op https://www.pgo.nl/ veel informatie beschikbaar over PGO’s en de voordelen van PGO-gebruik.

Omdat het onthouden van informatie bij iedereen anders verloopt, bieden we ook hulpmiddelen zoals animaties (met gesproken tekst en ondertiteling).

Tot slot nog een paar tips van Ebbinghaus om de kans groter te maken dat informatie goed wordt onthouden:

  • Maak je boodschap zo zinvol mogelijk (begrijpt je patiënt je verhaal, kan hij/zij verbanden leggen, eventueel via een ezelsbruggetje?)
  • Kan je patiënt je boodschap onthouden?
  • Gebruik naast tekst ook auditief en/of visueel hulpmateriaal.
  • Biedt herhaling van de informatie aan – kort nadat je de informatie voor het eerst hebt gedeeld – bijvoorbeeld door een folder mee te geven, door informatie in het medisch dossier toe te voegen of door een e-mail te sturen een week na de afspraak met aanvullende informatie.

Beter onthouden met PGO’s – nog een laatste tip van ons:

 • Gebruik Verbind.MedMij: geef na afloop van een consult (een visitekaartje met) je QR-code mee aan je patiënten. Via Verbind.MedMij kunnen zij dan snel en gemakkelijk de medische gegevens uit jouw zorgdossier ophalen in een zelfgekozen PGO. Meer informatie over hoe Verbind.MedMij voor jou als zorgaanbieder werkt zie je in deze animatie.