Stel dat een XIS-leverancier niet mee wil werken aan de combinatiekwalificatie DVZA/XIS. Kan en mogen zorginstellingen die gebruikmaken van het XIS, medewerking verlenen in het aanleveren van schermprints?