Kunnen XISsen op een deel van de gegevensdienst kwalificeren? Of zelfs per zib van een gegevensdienst?