Veelgestelde vraag Leveranciers

Hoe wordt bepaald wanneer een nieuwe versie landelijk ondersteund moet worden? Hoe worden de (kandidaat-)deelnemers hierover geïnformeerd?

De gegevensdiensten worden ontsloten via bijbehorende usecases uit de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel. Zolang nieuwe gegevensdiensten passen binnen de bestaande usecases, kunnen ze onafhankelijk van een release van het MedMij Afsprakenstelsel worden toegevoegd aan de Catalogus. Mocht voor een gegevensdienst (een) nieuwe usecase nodig zijn, dan moet eerst deze nieuwe usecase worden toegevoegd volgens het reguliere change- en releaseproces. Pas daarna kan ook deze nieuwe gegevensdienst worden toegevoegd aan de Catalogus. Besluiten over de creatie, wijziging en beëindiging van een gegevensdienst en de wijze waarop een gegevensdienst wordt opgenomen in de Catalogus worden genomen door het bestuur van stichting MedMij.