Veelgestelde vraag Leveranciers

Hoe past MedMij in de wet?

Het ontsluiten van gegevens via het MedMij-stelsel past binnen de wet, waaronder het digitaal beschikbaar stellen van medische dossiers aan patiënten:
-Samen met de zorg en ict-leveranciers werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: de Wegiz. De wet regelt dat gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders voortaan verplicht elektronisch verlopen. De wet is op 18 april 2023 aangenomen en op termijn wordt ook de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en zorggebruikers hierin geregeld. -De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg zegt dat sinds 2020 iedereen die zijn of haar zorgverlener daar om vraagt, elektronisch inzage in en afschrift van het medisch dossier moet krijgen. -Tot slot is sinds 2018 de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen in heel de Europese Unie. Organisaties moeten (nog) duidelijk(er) maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe lang de data wordt bewaard. Ook moeten ze mensen, als die dat willen, inzage geven in de opgeslagen data. Dat geldt dus ook voor zorginstellingen. MedMij biedt de oplossing voor het digitaal delen van gegevens met de patiënt. Met MedMij weet je zeker dit op een veilige manier plaatsvindt.