Veelgestelde vraag Leveranciers

Hoe is Stichting MedMij ontstaan?

Stichting MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. In 2015 startten het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen verschillende organisaties uit de zorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma MedMij. Dat ontwikkelde het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde IT-taal veilig te kunnen uitwisselen. Nadat de eerste partijen het MedMij-label behaalden, werd Stichting MedMij opgericht. Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten wie tot MedMij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een MedMij-deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Stichting MedMij bepaalt de strategische koers samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruikers is altijd gelijk. De Eigenaarsraad is vergelijkbaar met de ledenraad van een vereniging.