Als een patiënt mij gegevens vanuit de PGO stuurt, hoe weet ik dan om wat voor informatie het gaat? Gaat het bijvoorbeeld om een medisch dossier van een andere zorgverlener of zijn het zelfmetingen?