Deelname aan het Congres Gegevensuitwisseling – Van data naar doen

30-09-2022
10:00 - 17:00 uur
Innstyle Maarssen

MedMij maakt deel uit van de programma van het congres Gegevensuitwisseling dat Medical Phit op 30 september organiseert.

Margo Brands, hoofd van het team Relatiebeheer & Projecten bij MedMij, verzorgt om 16.10 uur de  presentatie ‘Voor alle Nederlanders een PGO’. Daarnaast neemt zij deel aan de paneldiscussie die na afloop van het programma plaatsvindt.

Toelichting op het congres

(bron: Medical Phit-website)

Er zijn in Nederland veel pilots op het gebied van gegevensuitwisseling. Voor zowel beelden, de BgZ als verpleegkundige overdracht of een verwijzing. Op het congres van Medical Phit staan twee vragen centraal ‘hoe komen we uit die pilot-fase?’ en ‘Waarom delen we landelijk nog geen medische gegevens tussen zorgverleners onderling en met de patiënt?’.

Het congresprogramma is opgedeeld in vier subthema’s. De ochtend start met de vraag wat de overheid, tweede kamer en zorgverzekeraars kunnen doen om gegevensuitwisseling echt op te schalen. En wie heeft daarbij de regie?. Daarna krijgt een aantal experts van het eerste uur het podium. Ze geven hun visie op de standaarden en technieken die de weg wijzen naar ‘echte interoperabiliteit’ Het motto daarbij is ‘interoperability is a mindset’.

In de middag is de focus op landelijk: regionale samenwerkingsorganisaties werken binnen RSO Nederland samen om binnen projecten kennis en ervaring te delen. Tijdens het congres hoor je wat we aan die regionale ervaring hebben. Denk aan landelijk diensten en het gebruik van bijvoorbeeld gemeenschappelijke voorzieningen. Waarom is regionale aanpak belangrijk? En hoe gaan we van 1 pilot via 10 aansluitingen naar 100% landelijk gebruik?

De dag wordt afgesloten met een aantal centrale vraagstukken. Bijvoorbeeld het gebruik van de aanpak in andere landen en de IHE methodiek van profielen en testen. Je hoort ook hoe de verschillende afsprakenstelsels in verhouding staan tot de Wegiz.