Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op vragen die wij vaak krijgen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder. Bel tijdens kantooruren 070-317 3434 of stuur een mail.

gegevensuitwisseling-pgo-asten-zoeterneer-medmij

Over MedMij en het MedMij-label

reumazorg-zwn-gegevensuitwisseling-pgo-medmij
Wat is MedMij?
Steeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheid. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Denk aan ziekenhuis, de huisarts, het consultatiebureau en de apotheek. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en gezondheidsprofessionals.
Wat betekent het MedMij-label?
Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar op een veilige en betrouwbare manier uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.
Waar kan ik het MedMij-label tegenkomen?
Je komt het MedMij-label tegen op een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), dat zijn apps of websites. Ook kun je het MedMij-label tegenkomen in bijvoorbeeld het ziekenhuis of bij je huisarts. Dan weet je dat daar veilig gezondheidsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Op onze website staat een actueel overzicht van de PGO’s met een MedMij-label of kijk op PGO.nl.
Wie is initiatiefnemer van MedMij?
MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. In 2015 ontstond MedMij door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma MedMij ontwikkelde het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal veilig te kunnen uitwisselen. Toen de eerste partijen het MedMij-label behaalden, werd Stichting MedMij opgericht. Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een MedMij-deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.
Hoe wordt MedMij gefinancierd?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betalen MedMij. Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's)

reumazorg-uitwisseling-gegevens-medmij
Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website waarin jij zelf gezondheidsgegevens kunt verzamelen. Bijvoorbeeld informatie over wat je eet, hoeveel je sport of hoe je slaapt. Straks kun je ook medische gegevens in je PGO zetten. Denk aan je bloedgroep, de vaccinaties die je hebt gehad en de medicijnen die je gebruikt. Kijk op PGO.nl voor meer informatie.
Wat is het verschil tussen een PGO en een portaal?
Patiëntenportalen zijn informatiesystemen (websites) van zorgverleners. Vaak heb je te maken met meerdere portalen, zoals van jouw ziekenhuis, huisarts en fysiotherapeut. Een PGO is een omgeving van jouzelf, waarin je de gegevens van al deze partijen eenvoudig kunt verzamelen, en later kunt beheren en delen. Of en met wie je gegevens deelt, bepaal je zelf. Zo heb jij grip op je eigen gezondheidsgegevens. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de animatie op PGO.nl.
Zijn er PGO's met MedMij-label?
Er zijn nu 24 PGO’s met MedMij-label, een actueel overzicht vind je hier. Hier staan de partijen genoemd die een PGO mogen aanbieden. Elke PGO ziet er anders uit. En in elke PGO kun je weer andere gegevens bijhouden. Bijvoorbeeld hartslagmetingen, bloedwaarden of eet- en slaapgewoonten. Het verschilt straks ook per PGO welke medische gegevens je kunt uitwisselen. Kies dus een PGO met functies die jij belangrijk vindt. Op PGO.nl vind je een handige tool om PGO's met elkaar te vergelijken.
Ontwikkelt MedMij zelf een PGO?
Nee, MedMij bepaalt de regels waaraan een PGO moet voldoen zodat gegevens veilig zijn en betrouwbaar kunnen worden uitgewisseld met een zorgaanbieder.
Van welke zorgaanbieders kan ik gegevens in mijn PGO zetten?
Op dit moment kun je medische gegevens van de meeste huisartsen in je PGO zetten. Denk hierbij aan gegevens over je bloeduitslagen, je medicijnen en allergieën. Op korte termijn zijn ook je gegevens bij ggz-instellingen beschikbaar, en daarna volgen ziekenhuizen.
Waar kan ik terecht met vragen over PGO's?
Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen over PGO's op PGO.nl. Je vindt hier ook telefoonnummers van het Nationale Zorgnummer en de DigiHulplijn, mocht je een aanvullende vraag hebben.

Over veiligheid en privacy

Hoe veilig is het gebruik van PGO's?
In een PGO verzamel je persoonlijke gegevens vanuit je medisch dossier bij een zorgverlener. Denk hierbij aan: medicijngebruik, vaccinatiegegevens, bloeddruk, bloedwaarden, mentale gezondheid, operaties of (chronische) aandoeningen. Allemaal privacygevoelige gegevens. MedMij-deelnemers die volgens de MedMij-afspraken gegevens uitwisselen moeten daarom ook voldoen aan strenge privacy- en informatiebeveiligingsregels. Lees er meer over in het factsheet Veiligheid.
Kunnen anderen meekijken in mijn PGO?
Het gaat hier om twee dingen: inloggen in je PGO en inloggen om daadwerkelijk medische gegevens in je PGO op te halen. De meeste PGO’s maken het mogelijk om anderen inzage te bieden. Die vertegenwoordiging moet wel geregistreerd zijn. In je PGO lees je hoe je dat moet doen. Voor het ophalen van je gegevens bij je zorgaanbieder kun je ook anderen (bijvoorbeeld mantelzorgers) machtigen. De registratie daarvan moet vooraf gedaan worden bij DigiD Machtigen. Op de website van DigiD (www.DigiD.nl) zie je hoe je dat moet doen. Maar ook hier geldt: een PGO is helemaal van jou zelf en jij besluit zelf of en met wie je deze informatie wilt delen.
Kan mijn zorgverzekeraar in mijn PGO kijken?
Nee. Jouw (zorg)verzekeraar kan niet in jouw PGO met MedMij-label of de gegevens die daarin staan, kijken. Een PGO is een omgeving (een app of website) die helemaal van jou zelf is en jij besluit zelf of en met wie je deze informatie wilt delen.
Als ik betrokken raak bij een verkeersongeluk, mag de politie dan zomaar in mijn telefoon naar mijn medische gegevens kijken?
Nee, dat mag niet. Soms mag een agent kijken of je je smartphone hebt gebruikt tijdens het rijden, maar daarbij mag de politie niet zo maar lezen wát er op je telefoon staat.
Hoelang blijven mijn gegevens zichtbaar in mijn PGO?
Je gegevens blijven zichtbaar zolang je de PGO wil gebruiken; dit kan vanaf het moment van ingebruikname levenslang zijn. Uiteraard kun je ook zelf je gegevens wissen in je eigen PGO. Dit is geen selectief proces om te voorkomen dat slechts een gedeelte van de waarheid gedeeld kan worden met een zorgverlener. Als je de overeenkomst met de PGO beëindigd, worden je gegevens gewist. In de gebruikersovereenkomst van de PGO-leverancier staat hoelang je gegevens bewaard blijven.
Kunnen zorgaanbieders via MedMij informatie delen met andere zorgaanbieders?
Nee, zorgaanbieders kunnen onderling geen informatie uitwisselen via MedMij. Wanneer de ICT-leverancier van de zorgaanbieder deelnemer is van MedMij, kun je je gegevens in de toekomst zelf wel delen met andere zorgaanbieders als je dat wil.
Wie is verantwoordelijk voor de gedeelde gegevens van de zorgverlener als deze gegevens in mijn PGO staan?
De zorgverlener stuurt op verzoek van de gebruiker een (gedeeltelijke) kopie van het medisch dossier digitaal vanuit het zorginformatiesysteem naar de PGO. Zodra je de data in de PGO hebt ontvangen, is het onderdeel van jouw persoonlijke dossier. Zorgverleners zijn niet verantwoordelijk voor dat persoonlijke dossier. De PGO-leverancier beheert deze in opdracht van jou.
Wat betekent het voor mijn zorgverlener(s) als ik van PGO wissel?
Niets. Jij kiest je PGO. Dit heeft geen invloed op je zorgverleners. Als je overstapt naar een andere PGO met MedMij-label merkt je zorgverlener daar niets van.
Heb ik recht op alle gegevens uit het zorginformatiesysteem?
Nee. De zorgverlener is wettelijk gezien verplicht het medisch dossier ter inzage aan te bieden en sinds juli 2020 op verzoek ook digitaal te delen. Persoonlijke werkaantekeningen vallen hier niet onder. Daarnaast kunnen nog niet alle gegevens op de MedMij-manier met PGO’s worden uitgewisseld, maar er wordt continu gewerkt aan nieuwe gegevensdiensten waardoor steeds meer beschikbaar komt. Ook is het verstrekken van het medisch dossier aan regels gebonden. Zo gelden er bijvoorbeeld specifieke regels voor inzage door minderjarigen (onder de 16 jaar) en kan een arts afhankelijk van een situatie tot een andere afweging komen, wat ertoe kan leiden dat de gegevens mogelijk niet beschikbaar zijn via de MedMij-manier van uitwisseling. Met de zogeheten beschikbaarheidstoets wordt vastgesteld dat aan de voornoemde voorwaarden is voldaan voordat informatie uitgewisseld wordt.
Kan ik zelf gegevens toevoegen aan of verwijderen uit mijn medische dossier?
Nee, je kunt alleen gegevens in je PGO verzamelen uit je medische dossier dat bij je zorgverlener, zoals je huisarts, in de computer staat. Alleen jouw zorgverlener kan dus het medisch dossier aanpassen.
Waar bewaart mijn PGO-leverancier mijn data?
Dat hangt af van de inrichting door de PGO-leverancier. Vanzelfsprekend moet die omgeving voldoen aan de eisen die MedMij stelt. Heb je hier vragen over, stel die dan aan je PGO-ontwikkelaar.