Wabvpz treedt in werking

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) is het recht op (gratis) elektronische inzage én een elektronisch afschrift van je medisch dossier. Al is dit nu wettelijk mogelijk, het is nog niet praktisch uitvoerbaar voor burgers met meerdere zorgaanbieders. PGO’s met een MedMij-label bieden hiervoor een oplossing en dat is goed nieuws voor iedereen die meer regie over de eigen gezondheidsgegevens wil.