VWS start programma Wegiz

Het programma om te komen tot de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is een complex en lang traject om te komen van gegevensuitwisseling naar wettelijke verplichting van digitale uitwisseling, inclusief certificering en handhaving.