Diabetespatiënten wisselen via MedMij zelfmetingen uit met huisarts en ziekenhuis

Nieuws19 december 2016

Ook in Groningen toetsen we de eerste MedMij-basiseisen en standaarden in de praktijk. Daar koppelen diabetespatiënten hun eigen draadloze weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters aan de persoonlijke gezondheidsomgeving van Zodos. Hun zelfmeetgegevens worden in de proef uitgewisseld met de huisarts. Door uit te wisselen via MedMij is het straks in Groningen ook mogelijk met het ziekenhuis te communiceren.

Wilfred de Jonge, directeur Zodos: ‘We starten klein, maar leggen via MedMij steeds meer lijntjes met meer zorgaanbieders. Het gaat ons er om dat mensen alle informatie die zij nodig hebben in hun persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen verzamelen. En vervolgens moeten zij zelf kunnen bepalen met wie zij deze gegevens delen.’ In de proef werkt MedMij samen met Zorgbelang Groningen, Zodos en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten.

Veel voordelen

Edwin Klok, directeur-bestuurder Zorgbelang: ‘Door gebruik te maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving kan de zorg voor alle betrokkenen (patiënt, zorgverlener en verzekeraar, red) beter worden georganiseerd. En bovenal heeft de patiënt zelf ‘the lead’ over zijn ziekte.’ Deelnemende patiënten zijn erg enthousiast. De heer Slik: ‘Vooral de mogelijkheid om snel digitaal te kunnen communiceren is prettig: de praktijkondersteuner van mijn huisarts reageert snel. Sinds het gebruik zijn mijn nuchtere bloedsuikerwaarden gedaald. Dit is op een overzichtelijk manier zichtbaar via de grafieken van Zodos. De trend van de waarden is heel mooi te zien. Omdat ik één keer per maand mijn waarden doorstuur naar de praktijkondersteuner is de insulinetherapie veel sneller aangepast dan dat anders het geval zou zijn.’ Sander Jonges, huisarts in Winschoten: ‘Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een mooi instrument om patiënten meer verantwoordelijkheid voor het managen van hun aandoening te geven en tegelijkertijd zowel voor de patiënt als zorgverlener de tijdsinvestering in het ziektemanagement te verminderen.’