ChipSoft, Reinier Haga Groep en PGO’s boeken samen MedMij-succes

Nieuws15 oktober 2019
EPD-leverancier ChipSoft en de Reinier Haga Groep hebben vrijdag 11 januari in een praktijktest van het landelijke testprogramma PROVES aangetoond dat het gegevens ontsluiten van een ziekenhuis naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werkt zoals MedMij het heeft beschreven. Dit is een belangrijke stap op weg naar landelijke gegevensuitwisseling op de MedMij-manier.

Het was vrijdag 11 januari een spannende dag voor alle betrokken partijen. In navolging van andere succesvolle ketentesten door PROVES – zoals PGO Zodos dat rechtstreeks gegevens wist op te halen uit het ZIS van het Martini Ziekenhuis – werd deze keer beproefd of gegevens via een persoonlijke gezondheidsomgeving veilig opgehaald kunnen worden uit het Reinier de Graaf met behulp van het Zorgplatform van ChipSoft. En tot grote tevredenheid van alle deelnemers bleek dit probleemloos te werken.

Verzamelen, wijzigen, verwijderen

Deze test – waarbij werd gewerkt met testdata en niet met echte patiëntengegevens – bestond uit drie onderdelen. Eerst werd geprobeerd om gezondheidsgegevens vanuit het ziekenhuis op te halen in de PGO’s van Quli en Ivido. Vervolgens werden diezelfde gegevens door het ziekenhuis aangepast. Bij het opnieuw binnenhalen van de gegevens in de PGO, kwamen inderdaad de aangepaste gegevens binnen. Als derde werden gegevens door het ziekenhuis verwijderd. En opnieuw kwam ook deze verandering door in de persoonlijke gezondheidsomgevingen.

 ‘We kunnen nu concluderen dat het papieren en juridische afsprakenstelsel van MedMij daadwerkelijk leidt tot gegevensuitwisseling’, zegt Vincent van den Berg, innovatieconsultant bij ChipSoft enthousiast. ‘De komende tijd gaan we wat ons betreft, samen met onze klanten implementeren.’

Zorgplatform

Om gegevens op de MedMij-manier uit te wisselen moet je als burger beschikken over een PGO met een MedMij-label en de ook de ICT-leverancier van de zorgaanbieder moet het MedMij-label dragen. In deze test bracht ChipSoft het Zorgplatform in. Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van én kan ook worden ingezet voor het uitwisselen via MedMij.

ChipSoft is – zeker na deze geslaagde test – voornemens om zorgaanbieders middels zorgplatform eenvoudige aansluiting op MedMij te bieden. Van den Berg: ‘In de aanloop naar deze beproeving hebben we al feedback op het afsprakenstelsel gegeven. We kwamen nog een paar zaken tegen die in onze ogen beter kunnen. Als die punten worden aangepast, is er voor ons geen enkele belemmering om toe te treden tot het stelsel. Zeker niet nadat we vrijdag hebben gezien dat het echt werkt.’

Reinier Haga

Ook vanuit de Reinier Haga Groep is de geslaagde test met groot enthousiasme ontvangen. ‘Naast de uitwisseling tussen de ziekenhuizen met behulp van Zorg Informatie Bouwstenen kunnen we nu, op basis van dezelfde bouwstenen en dezelfde ICT-voorziening, ook uitwisselen met meerdere PGO’s’, aldus een woordvoerder.