Workshop ‘MedMij voor consultants en projectleiders’

23-03-2022
15:30 - 18:00 uur
Via Teams, de link wordt na aanmelding nagezonden

Als het gaat om veilige gegevensuitwisseling in de zorg, dan is MedMij je waarschijnlijk wel bekend. Zo niet, dan is er speciaal voor jou als consultant of projectleider een workshop ‘MedMij voor consultants en projectleiders’. Hierin nemen medewerkers van MedMij  je mee in het afsprakenstelsel, informatiestandaarden en gegevensdiensten, het toetredingsproces voor deelnemers en de stand van zaken van VIPP-programma’s. We gaan natuurlijk ook met elkaar in gesprek.

We verwachten op korte termijn dat veel consultants en projectleiders met MedMij te maken gaan krijgen, of misschien ga je net zelf aan de slag met MedMij. Deze workshop is dan een aanzet om in een vroeg stadium kennis te verkrijgen en vragen te kunnen stellen. De workshop vindt plaats op woensdag 23 maart van 15.30 tot 18.00 uur en is kosteloos.

Wil je meedoen? Meld je dan per e-mail aan bij het MedMij-loket via info@medmij.nl onder vermelding van ‘Workshop MedMij voor consultants en projectleiders 23-03-2022′.

Praktische informatie

Voor wie:        ICT-consultants en projectleiders en consultants in de zorg
Wanneer:       woensdag 23 maart 2022
Tijd:                15.30 tot 18.00 uur
Waar:              online via Teams

Is deze bijeenkomst misschien ook van belang voor een collega? Stuur dit bericht dan gerust door en laat hem/haar zichzelf aanmelden.