Maandelijks MedMij-inloopspreekuur

31-03-2022
13:00 - 13:30 uur
Online, via Teams

Hoe is de indeling van het afsprakenstelsel ontstaan? Waar kan ik als DVP vinden wat ik moet doen? Wat zijn mogelijkheden om te testen? Wat beschrijft MedMij over de inrichting van een PGO? Hoe maak ik de zorgaanbieder duidelijk wat het belang is van betrouwbaarheidsniveaus? Deze en andere vragen kun je voortaan stellen aan onze IT-architecten tijdens het MedMij-inloopspreekuur.

Dus heb je een vraag over het MedMij Afsprakenstelsel, informatiestandaarden en gegevensdiensten, over FHIR, HL7, resource- en autorisatieservers, de ZAL, stelselnodes enzovoorts? Stel ze elke laatste donderdag van de maand van 13.00 tot 13.30 uur aan onze collega Johan Hobelman.  Inschrijven hoeft niet, je kunt gewoon op onderstaande linkjes klikken.

Let op: in januari vindt het inloopspreekuur plaats via Zoom, alle andere inloopspreekuren gaan per februari over naar Teams. Teams heb je waarschijnlijk al als als app of je gebruikt hem in je browser. Zorg ervoor dat je tijdig bent ingelogd.

Data