Eerste gegevensuitwisselingen mogelijk via GLG’s

De eerste gegevensuitwisselingen volgens het MedMij Afsprakenstelsel worden mogelijk via gecontroleerde livegangen (GLG’s).