Wat zijn VIPP-regelingen?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde VIPP-regelingen (subsidies) om de digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals en patiënten te stimuleren: VIPP-programma's.

zwanger-vrouw-arts-medmij

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht, bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen, GGZ sector, huisartsen en geboortezorg. De belangrijkste doelstelling van de VIPP-programma's is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Alle VIPP-programma's werken hieraan. De VIPP-programma’s zorgen ervoor dat de belangrijkste informatie rondom een patiënt gestandaardiseerd wordt vastgelegd. Hierdoor kunnen systemen beter met elkaar praten, wat ook ten goede komt aan gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. (bron: Informatieberaad Zorg).

In de illustratie zie je een overzicht van de regelingen die tot nu toe bekend zijn. Je kunt erop klikken om te vergroten.

Wat zijn VIPP-regelingen?