Wegiz aangenomen in de Eerste Kamer

De Wet op Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is in de Eerste Kamer unaniem aangenomen. Deze wet verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. De wet gaat in juni 2023 van kracht.