Stichting MedMij vervangt programma MedMij

Ook stelt MedMij Marc van Dijk als directeur aan. In dit jaar deden we veel voorbereidend werk: onder meer nieuwe gecontroleerde livegangen (GLG’s) met medewerking van ziekenhuizen en fysiotherapeuten.