Factsheet Veiligheid

Factsheets01 september 2021

In dit factsheet lees je meer over:

  • MedMij
  • hoe de gegevensuitwisseling via MedMij werkt
  • hoe veilig het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving is
  • het MedMij Afsprakenstelsel en veiligheid
  • hoe MedMij veilige gegevensuitwisseling bevordert
  • concrete voorbeelden rondom MedMij en privacy en veiligheid

Factsheet Veiligheid