Zijn er genoeg kwalificatieslots beschikbaar voor (kandidaat-)deelnemers?