Wij zijn al NEN 7510-gecertificeerd, voldoen we dan aan dit deel van het afsprakenstelsel?