Welke gegevens uit een PGO van een patiënt neem ik op in mijn eigen dossier?