Ik wil mijn patiënt online inzage in zijn/haar medisch dossier bieden. Kan ik dit nu regelen met de ICT-leverancier van mijn zorginformatiesysteem of moet ik wachten om dit via MedMij te laten verlopen?