Geldt de eis dat voor de gegevensdienst BgGGZ tenminste 90% (oftewel 21 zibs) gevuld moet zijn?