Een patiënt heeft zijn medische gegevens van zijn zorgverlener in zijn PGO ontvangen. Deze patiënt stuurt zijn gegevens door aan derden. Wie is dan verantwoordelijk voor deze gegevens?