Ben ik verplicht om gegevens uit een PGO te gebruiken? Bijvoorbeeld zelfmetingen of medische gegevens van een andere zorgverlener.